حق مسلم ما

شهریور ۳۰، ۱۳۸۹

هاله نور و صندلی های خالی

هنگام سخنرانی محمود در سالن سازمان ملل , همه از سالن سخنرانی خارج شدند و محمود برای صندلیهای خالی و چند نفر مثل خودش حرف زد .
روی عکس زیر کلیک کن تا واضح و آشکار ببینی