حق مسلم ما

شهریور ۰۳، ۱۳۸۹

صحرای سدیر عربستان سعودی و مراسم سوسمار خوران

تصاویری از شکار تا طبخ سوسمار در صحرای سدیر حوالی ریاض ( کشور عربستان )
روی تصاویر کلیک کنی بهتر میبینی