حق مسلم ما

مرداد ۲۸، ۱۳۸۹

آخوند خوب , آخوند مرده است

قابل توجه کسانی که دل به سید حسن خمینی , اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی خوش کرده بودند .
اخوندها خوب میدانند که هیچکدامشان در قلب مردم ایران جای ندارند . آنها میدانند که مردم ایران از حکومت دینی خسته و بیزار هستند .
در مراسم افطاری در بیت رهبری همه انها زیر یک چتر و تنها برای حفظ موقعیت خویش , دور هم جمع شده بودند .
آخوند جماعت نه دلش به حال ایران میسوزد و نه دل در گرو مردم ایران دارد .
آیا وقت آن نرسیده است تا در روز ایران ( قدس سابق ) تکلیف خودمان با همه این ملایان وطن فروش روشن کنیم ؟

ببینید سید محمد خاتمی در این ویدئو چه میگوید .از حالا اطلاع رسانی کنیم.
از حالا اطلاع رسانی کنیم.
از حالا اطلاع رسانی کنیم.