حق مسلم ما

مرداد ۰۴، ۱۳۸۹

خدا وند نماینده دائمی ولی مطلقه فقیه در کائنات است

استفتا از مقام عظمی ولی فقیه
سوال : حضرت امام خامنه ای , شما فتوی دادید که اطاعت از شما بعنوان ولی مطلقه فقیه واجب شرعی است . وضعیت خداوند در این بین چیست ؟
جواب حضرت امام خامنه ای : خداوند تبارک و تعالی نماینده دائمی ولی فقیه در کل جهان است و اطاعت کردنش از ما ( ولی فقیه ) واجب عینی است