حق مسلم ما

مرداد ۰۱، ۱۳۸۹

چگونگی تولید مجتبی توسط سید علی خامنه ای ( دوربین مخفی )

این عکس حدود 45 سال قبل توسط دوربینهای مخفی عناصر خودفروخته گرفته شده است
سید علی خامنه ای و ضعیفه اش , مشغول ساخت و ساز مجتبی است