حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۷، ۱۳۸۹

میر حسین موسوی و مهدی کروبی بزودی ترور میشوند !

این حرف من نیست . این یک برداشت سیاسی نیست . این یک پیشنهاد یا یک پیش بینی سیاسی نیست . این سخن این روزهای سربازان گمنام امام زمان است که از مصباح یزدی فتوای شرعی و از محمود احمودی نژاد حکم تیر گرفته اند .
مهدی کروبی و میرحسین موسوی بزودی توسط عناصر خود سر و لباس شخصی های بی نشان هدف قرار خواهند گرفت . آنها کشته میشوند تا حکومت اسلامی ایران به سالهای خفقان 67 تا 74 برگردد .
اکبر هاشمی با جناح تندرو و دیکتاتور برای حفظ خود و خانواده اش و بقای حکومت اخوندی ، مصالحه کرده است . اینها را یک سرباز گمنام امام زمان میگوید .
او اضافه میکند :

بعد از انتخابات 88 و تقلب گسترده و به عقب راندن موسوی و کروبی و تف کردن به ملت ایران محمود را از صندوق در آوردیم تا دل آقا را شاد کنیم و حکومت اسلامی را تقویت .
اول میخواستیم موسوی و کروبی را تطمیع کنیم ، با دادن سهم از حکومت و مجلس و .... اما آنها یک دندگی کردند و گفتند نه
بعد انها را میخواستیم بترسانیم ، با کشتن ندا و سهراب و ... اما باز انها با ما همکاری نکردند
بعد آنها را تحقیر کردیم ، با بستن دفاتر کارشان و عزل آنها از مناسبی چون ریاست فرهنگ سرا و... اما انها اجابت نکردند
بعد آنها را تضعیف روحیه کردیم ، با کتک زدن پسر کروبی و کشتن خواهر زاده میر حسین ، اما باز انها لج بازی کردند
بعد میخواستیم انها را از چشم عوام بندازیم با سوزادن و پاره کردن عکس خمینی ، اما باز هم نتوانستیم
سپس آنها را به حاشیه بردیم و همه دوستانشان را در زندان تربیت اسلامی کردیم ، اما انها باز هم حرف مردم را زدند
آنگاه تصمیم گرفتیم هتک حرمتشان کنیم و بگیم محارب هستند و ... اما باز هم آنها سر حرف خود بودند
و حالا با بازداشت سر نگهبان میرحسین به آنها آخرین فرصت را داده ایم . اگه باز هم سر حرف خود باشند آنها را خواهیم کشت . فرمان و فتوای قتل این دو نفر توسط آیت الله مصباح یزدی صادر شده ، حضرت امام خامنه ای آنرا تائید و به ما ابلاغ کرده اند . هزینه های قتل این دو نفر توسط ریاست جمهوری تمام و کمال پرداخت شده است .
اگر اقایان باز هم سر حرف خودشان باشند در سالگرد 22 خرداد آنها را ترور خواهیم کرد . جلوتراز شهرداری خواسته ایم دو خیابان به نامشان کند .
.
برای حمایت از جنبش سبز و نقشه بر آب کردن برنامه های خامنه ای اینجا را کلیک کنید و به دوستان خود خبر دهید . عدم حضور پر رنگ ما در تظاهرات ضد دولتی 22 خرداد 89 یعنی ترور موسوی و کروبی .

.
.
.