حق مسلم ما

فروردین ۲۷، ۱۳۸۹

میر حسین موسوی به زودی میلیونی میشود !

در زیر صفحه رنکینگ مجله تایمز را میبینید
فرصت زیادی نداریم
برای اثبات حقانیت خودمان (ملت ایران ) و غیر مشروع بودن دولت کودتائی سید علی
باید میر حسین را چند میلیونی کنیم

به همت مردم سبز ایران
به همت جنبش سبز ایران
به همت جنبش زنان ایران
به همت دانشجویان ایران
به همت همه آزادیخواهان ایران
میر حسین موسوی هم میلیونی میشود هم با چاپ عکسش روی مجله تایمز
یکبار دیگر جنبش سبز آزادیخواهی ملت ایران
به رخ جهانیان کشیده میشود

اگر تا حالا به میرحسین موسوی رای نداده اید اینجا را کلیک کنید تا با چگونگی رای دادن آشنا شده و به لینک مستقیم رای دادن هدایت شوید
ما پیروزیم چون با هم سبزیم

اطلاع رسانی کنیم که ما بیشماریم و دولت سید علی به یک تار مو بند است