حق مسلم ما

اسفند ۱۷، ۱۳۸۸

به پیشنهاد سپاه پاسداران ، کسانی حتما ثبت میراث فرهنگی خواهند شد

بعد از ثبت شدن نام امام جمیله ( ملا حسنی امام جمعه ارومیه ) به عنوان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی توسط برادران عرزشی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میراث فرهنگی حکومت امام زمان
سربازان گمنام امام زمان بر آن شدند تا تعداد دیگری از نام آوران ولایت وقیح و سربازان حلقه به گوش سید علی شیرگی خراسانی را ثبت میراث فرهنگی اسلامی کنند
بدین منظور افراد بایسته و جایسته را به معظم له پیشنهاد کرده اندخانم هدیه ولایت که خیلی راحت 80 میلیون 80 میلیون وام قرض الپسنده میگیرند
هر عکس یادگاری با ایشان حدود 80 میلیون تومان آب میخوره
حالا خدا میدونه ایشون با ولایت وقیح چه رابطه ای دارند


حسین حمال دومین شخصی است که معرفی شده
میگن ایشون در آبدار خانه ولایت مشغول خدمت هستند


فشن دوجانبه همون افشین قطبی است که هم از آخور میخوره هم از توبره
هم دستمال کشی آغا رو میکنه هم ( ) محمود آقا رو برق میندازه


خواجه ولایت در حرمسرای متبرک حضرت مشغول است و گویا پشتش حسابی گرم است به آغای ولایت


جناب آقای شرفنداری هم قرار است ثبت میراث فرهنگی شود
ایشان از جانثاران رهبر اند و هیچگونه ارتباطی بین همسرایشان( ضعیفه وزیر) و حرمسرای حضرت نیست


.

فقط پوشیدن موی سرزن مسلمان واجب است و بس !

0
0
0