حق مسلم ما

اسفند ۱۴، ۱۳۸۸

فرم اخراج دانشجویان توسط وزارت آموزش عالی منتشر شد

کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران گفت به میزان کافی افراد «هم‌سو» و «دلسوز» داریم و استادان و دانشجویان «غیر هم‌سو با نظام و ولایت فقیه» را از بدنه خارج خواهیم کرد .


شبی که خامنه ای را روانه امین آباد میکنیم !