حق مسلم ما

اسفند ۰۸، ۱۳۸۸

شبی که خامنه ای را روانه امین آباد میکنیم !

از 22 بهمن 88 یاد گرفتیم چگونه باید سید علی را به امین آباد تهران منتقل کنیم
دولت کودتا را تحقیر خواهیم کرد
آتش سبز را در سراسر دنیا به رخ جهانیان خواهیم کشید

.
از حالا اطلاع رسانی کنیم چون رسانه ملی همه ما هستیم نه عزت ضرغامی
.


در چهارشنبه سوری امسال خامنه ای را دیوانه میکنیم

شیرین علم هویی در آستانه اعدام

.
.