حق مسلم ما

دی ۱۹، ۱۳۸۸

بالاترین

قوانین جدید بالاترین .
1- همه با هم برابر هستند و قوانین در مورد همه یکسان اجرا میشود . بالا بر ها ، بالداران ، بالایی ها وسازمان اطلاعات و امنیت بالایی مواظب اند قوانین برای همه یکسان باشد . شما هم مطمئن باشید که قوانین برای همه یکسان است و تفاوتی بین شما و دیگران نیست ، غیر از چند نور چشمی که آنها هم ناچیزاند .
2- شما حق اظهار نظر در قسمت نظرات را دارید ، اما مواظب باشید نظر شما به گوشه بال یک بالدار برخورد نکند که در آن صورت حساب کاربری شما بمدت 6 روز کامل خورسیدی مسدود میشود
3- شما حق دارید لینک بگذارید و لینکهایتان بالا و بالاتر رود ، داغ و داغتر شود . امامواظب باشید که خیلی بالا نروید و کار بالابرها را سنگین نکنید ، اگر بار بالا برها بیش از ظرفیت آنها شود ، حساب کاربری شما برای مدت 13 شبانه روز بطور شبانه روزی مسدود میشود .
4- شما اجازه دارید رای بدهید ، اما اگر رای شما بر خلاف نظر بالایی ها باشد ، مبرهن و آشکار است که حساب کاربری شما بمدت 19 روز قمری مسدود خواهد شد و ما مسئولیتی نداریم .


5- مهم نیست شما چه رنگی هستید ، اما بدانید اگر بالزار ها از رنگ شما خوششان نیاید ، حساب کاربری شما 28 روز تمام مسدود خواهد شد .

6- حواستان باشد که بر خلاف رای و نظر بلند پروازیان چیزی لینک نکنید، و با مقام عظمی بزرگ بالاترین ها کل کل نکنید که در آن صورت حساب کاربری شما به حبس ابد محکوم خواهد شد . و هیچگونه مسئولییتی متوجه ما نیست .

.

. شباهتها و تفاوتهای یک وبسایت با جمهوری اسلامی (طنز)

.

.