حق مسلم ما

بهمن ۰۸، ۱۳۸۸

عوامل سید علی با دخترکان مردم عکس یادگاری میگیرند

ای کسانی که ایمان آورده اید و مرا خدای خود میدانید . همانا برای شما از این چیز ها داریم اگر به خیابان بروید و ملت ایران را به رگبار ببندید . یا آنها را ظهر عاشورا با ماشین زیر کنید . یا در 22 بهمن سرشان را ببرید .( بخشی از بیانات سید علی شیرگی )
.
.
بیاد مرحومه دکتر زهرا بنی یعقوب
که توسط عوامل سید علی در همدان بعد از تجاوز جنسی خودکشی اش کردند
نیروی انتظامی تهران بزرگ ( گشت ارشاد اسلامی )

پرونده سعید مرتضوی پرونده ولی فقیه و پرونده اسلام است .

.
.