حق مسلم ما

دی ۲۲، ۱۳۸۸

قاتل دکتر مسعود علی محمدی کیست ؟


به نظر من ، کسی قاتل است که :
سینما رکس آبادان را در سال 57 به آتش کشید .
.....
.....
حرم امام رضا در مشهد را عصر عاشورا منفجر کرد.
انفجار وحشتناک مسجد شیراز را رهبری کرد .
سینما لیلا حاتمی و علی مصفا را سال قبل به آتش کشید .
سعید امامی ، را به خوردن واجبی مجبور کرد .
یادگار امام ( سید احمد خمینی ) را به قتل رسانید .
ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی وسایر سبز ها را ترور کرد .
خواهر زاده میرحسین موسوی را به ضرب گلوله کشت .
و حال برای انحراف افکار عمومی دکتر مسعود علی محمدی ( از سبزها ) را بقتل رسانید .
.....
.....
باز هم او خواهد کشت .
او رهبر تروریستهای جهان است .
او رفیق گرمابه و گلستان ملا محمد عمر و عثامه محمد بن لادن است .
او سید علی حسینی خامنه ای است .


.
.