حق مسلم ما

دی ۱۴، ۱۳۸۸

حقارت و زبونی جمهوری اسلامی نمایان شد .

جوابها همیشه به ترتیب حروف الفبا بود
امشب نیست
چرا ؟
چون ما بیشماریم . چون دولت اسلامی ترسیده
آنها از یک sms در برنامه ورزشی میترسند
باز هم به گزینه 3 رای بدهیم تااتحادمان را به رخ همه بکشیم
تردید نکنید که موسوی و کروبی هم به گزینه سه رای داده اند
گزینه سوم را به بیش از 90 درصد می رسانیم
چون ما بیشماریم

.
.