حق مسلم ما

دی ۱۲، ۱۳۸۸

عکس پاسپورتی حجت الاسلام علم الهدی (امام جمیله مشهد)

جمعه گذشته در خطبه های نماز جمعه مشهد ، حجت السلام گوساله (علم الهدی سابق ) مردم ایران و عزاداران حسینی را گوساله و بزغاله نامید .
علم الهدی ( امام جمیله مشهد )