حق مسلم ما

دی ۲۵، ۱۳۸۸

درسراسر دنیا جشن تولد 27 سالگی فرشته آزادی ایران را جشن میگیریم

23 ژانویه 2010
برابر با سوم بهمن 1388
ساعت 4 بعد از ظهر با روشن کردن شمع و سکوت مطلق معنا دار
در سراسر دنیا
جشن تولد فرشته آزادی ایران را جشن میگیریم

تعیین محل تجمع در سراسردنیا بر عهده سبزهای منطقه است

هیچگونه شعاری نخواهیم داد و تنها حامل عکس ندا خواهیم بود

همه ما تی شرتهای معروف ندا را خواهیم پوشید

جمعی از دانشجویان سبز کانادا و آمریکا

.
.