حق مسلم ما

شهریور ۱۳، ۱۳۸۸

روز قدس سبزترین روز ماه رمضان امسال است

حکومت اجنبی ساخته خامنه ای مراسم احیا را در حرم آیت الله خمینی تعطیل کرد
دولت کودتایی محمود دروغگو از ترس تجمع بزرگ سبزها در شب قدر مانع سخنرانی خاتمی شد
مجلس خود فروخته شورای اسلامی با دادن رای اعتماد به اکثریت وزیران وطن فروش به مردم ایران پشت کرد
و حال نوبت ما مردم ایران است تا در روز قدس
مشت محکمی به دهان رهبر ، دولت و مجلس دست نشانده روسیه بزنیم
به جهانیان نشان دهیم که ایران مستعمره پوتین و مدودیوف نیست و دولت کودتا منتخب ما نیست
.


نصرومن الله و فتح القریب
مرگ بر این دولت مردم فریب
.
.