حق مسلم ما

خرداد ۱۲، ۱۳۸۸

پاسخ عملی دکتر محمود احمدی نژاد به غربی ها در مورد بمب اتم

این حرکت دکتر چه معنی میدهد ؟
اگر به آنها با اجازه بزرگترها در مورد توقف غنی سازی گفته بله چرا ما نفهمیدیم ؟
اگر به اونها فحش میده چرا اینطوری ؟ در فرهنگ غربی اینطوری به کسی فحش نمی دهند ؟
ما که نفهمیدیم این ابله چه کار کرده
اگر شما متوجه شدین به ما هم بگین
.

حالا با کلیک کردن اینجا در انتخابات شرکت کنید . انتخابات آنلاین

.

.