حق مسلم ما

بهمن ۲۲، ۱۳۸۷

تقدیرمحمود آقا ازهکر بالاترین

در روز 22 بهمن 1387
دکتر پاسدار محمود احمدی نژاد از دختر 16 ساله ای که موفق شده بود در زیرزمین خانه اشان به کمک برادر 14 ساله اش سایت بالاترین را هک کند
تقدیر کرد


دراین مراسم باشکوه محمود احمدی نژاد به لیس زدن دست دخترک 16 ساله(نامحرم) مشغول شد
احمدی نژاد در سخنانش اضافه کرد
تا تعطیلی آخرین وبسایت غیر حکومتی و دستگیری آخرین وبلاگ نویس غیر بسیجی
نهضت ادامه دارد
اضافه کرد
در برنامه 4 ساله دوم ریاست جمهوری طرح جامع برخورد با وبسایتها و تقدیر از هکر ها ی دولتی