حق مسلم ما

بهمن ۲۰، ۱۳۸۷

محمد خاتمی به طور رسمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد


محمد خاتمى، رييس جمهورى سابق ايران، روز يكشنبه ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ به طور رسمى نامزدى خود را براى شركت در انتخابات رياست جمهورى خرداد سال ۱۳۸۸ اعلام كرد.آقاى خاتمى كه در ماه هاى اخير بارها زمزمه هاى متفاوتى از حضور يا عدم حضور او در انتخابات آينده به گوش مى رسيد روز يكشنبه در دفتر مجمع روحانيون مبارز اعلام كرد كه با جديت حضور خود را در عرصه انتخابات اعلام مى كنم.محمد خاتمى تا كنون دو دوره رييس جمهور اسلامى ايران بوده است و در صورت ادامه مبارزات انتخاباتى خود و پيروزى در رقابت ها، نخستين سياستمدار ايرانى خواهد بود كه در تاريخ ايران براى سومين دوره به اين مقام بر گزيده مى شود.رييس جمهورى ايران در سخنان اعلام نامزدى خود گفت: «همه ما نسبت به كشور احساس تعهد مى كنيم و اين كه چگونه حضور بيابيم تدبير در كار بود اما تقدير الهى بر تدبير من غلبه كرد.»آقاى خاتمى گفته است: «من در اينجا با جديت حضور خود را در عرصه انتخابات اعلام مى كنم، اما چند نكته در اين ميان مهم به نظر مى رسد يكى اينكه احيانا بيان شده كه من دچار ترديد بوده ام، من هيچگاه ترديد نداشته ام گرچه تدبير خاصى براى حضور در صحنه و اينكه چه كسى و به چه صورتى شركت كند، داشتم.»وى با بيان اينكه «اين حضور، جا را براى هيچ كس يا هيچ جريانى تنگ نمى كند» ابراز اميدوارى كرد كه «انتخاباتى آزاد، مطلوب و قانونى برگزار شود و زمينه حضور مردم در صحنه و نقش آفرينى ايشان به وجود آيد.»
دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ در ايران برگزار مى شود.