حق مسلم ما

دی ۱۴، ۱۳۸۷

دگدر حسنی به تنهایی هواپیما را متوقف کرد

بهتراست به این تحصیلکردگان مکتب خامنه ای بجای دکتر بگوئیم دگدر
کارهای این ادمهای عجیب الخلقه
واقعا حیرت اور است
فارسی را پاس بدارید
.
برای دیدن بهتر تصویر روی ان کلیک کن