حق مسلم ما

بهمن ۰۹، ۱۳۸۷

رقص خیابانی کفاشیان - بعد از شکست سازمان ورزش در نود
حالا که نود و عادل را سر جایش نشاندیم همه باید برقصند


حرکات موزون

.
.
.
.
.
رئیس جمهوری اجازه نمی دهد کسی از مدیریت ورزشی او انتقاد کند


زهر چشمی از نود گرفتیم که درس عبرت باشه برای همه ارباب جرائد


=+=+=+=+=+=


2 میلیون که هیچ اگه 20 میلیون sms هم براش بفرستند باز هم حرف حرف ما سرداران اسلام است