حق مسلم ما

بهمن ۰۹، ۱۳۸۷

احمدی نژاد و دوستانش مخالفان اصلی برنامه 90


مخالفت مشاور احمدي‌نژاد با نظرسنجي برنامه 90 ‌
علي‌اكبر جوانفكر، مشاور مطبوعاتي احمدي‌نژاد، فرداي روزي كه نزديك به دو ميليون نفر از رويكرد برنامه 90 در مقابل واكنش مديران سازمان تربيت‌بدني و فدراسيون فوتبال دفاع كردند، در گفت‌وگو با روزنامه ورزشي <دنياي فوتبال> از نظرسنجي اين برنامه انتقاد كرد. جوانفكر در اين گفت‌وگو تاكيد كرده است كه هر واقعيتي را نبايد به مردم گفت. بخشي از گفت‌وگو را بخوانيد. ‌
شما معتقديد كه نبايد همه واقعيت‌ها را به مردم گفت؟هر واقعيتي را نمي‌شود به مردم گفت، مطلوبيت ندارد، شما در خانواده‌تان هم وقتي پدر بخواهد به اعضاي خانواده اطلا‌عاتي را منتقل كند مطمئنا ميان مادر، پسر و دختر تفاوت قائل مي‌شود. ‌ به ‌نظر شما چه مسائلي را مي‌توان با مردم در ميان گذاشت؟نه، مي‌خواهم عرض كنم همه ريز مسائل كه نبايد مطرح شود، ممكن است بي‌ارزش باشد. مسائل مهم كه حائز اهميت است و دانستنش به نفع مردم است بايد اعلا‌م شود. ‌ نظرتان در مورد مسابقه پيامك 90 در دوشنبه‌شب چيست؟اينكه در برنامه تلويزيوني مسابقه ‌SMS بگذاريد كه ما را مي‌خواهيد يا نه اصلا‌ درست نيست و كار ژورناليستي است و اصلا‌ اين رفتارها را نمي‌پسندم. اينها را بايد در چارچوب‌هاي منطقي طرح كرد. ‌ يعني با مسابقه دوشنبه‌شب عادل فردوسي‌پور مخالف هستيد؟بله، وارد كردن مردم به حضور در اين مسابقه‌ها اصلا‌ درست نيست. به‌هرحال موافق و مخالف دارد و حتي آنها كه موافقند مطمئنا 100درصد موافق اين برنامه نيستند. اين نوع از كارها خيلي پشتوانه فكري و منطقي ندارد. ‌ يعني مخالفيد؟شخصا بله اما در جامعه ما هركس نظرات خاص خودش را دارد، مثلا‌ مردم دوست دارند برنامه شاد و جذابي مثل 90 را با مجري خوبي مثل عادل فردوسي‌پور ببينند اما فردوسي‌پور هم بايد يك‌سري از اشكالا‌تش را برطرف كند. ‌ به ‌نظر مي‌رسد شما از عادل فردوسي‌پور هم انتقاد داريد؟بله، مثل گزارش بازي استقلا‌ل - صباباتري كه مي‌گفت فيروز كريمي كم مانده وارد زمين شود و بازيكنش را مورد ضرب‌وشتم قرار دهد، اين ادبيات از رسانه‌ ملي اصلا‌ ادبيات خوبي نيست و گزارشگر بايد وقار و متانتي را داشته باشد كه فرهنگ‌ساز باشد. پخش اين گزارش‌ها مي‌تواند آثار سوء فرهنگي هم داشته باشد، به ‌هر حال حيف است كه گزارشگر خوبي مثل فردوسي‌پور اشكالا‌تش را برطرف نكند و مسائلي درباره ايشان مطرح شود.