حق مسلم ما

دی ۱۹، ۱۳۸۷

مقایسه دو گوینده ایرانی

سمت راست گوینده شبکه خبر داخل ایران
سمت چپ مجری و گوینده LCI فرانسه
هر دو گوینده ایرانی الاصل هستند
تصویر سمت چپ متعلق به خانم میترا طاهری است که چند سال است بعنوان زیبا ترین مجری تلویزیونی شناخته شده است