حق مسلم ما

دی ۰۳، ۱۳۸۷

گل آقا قبل از سوختن خاموش شد !

بعد از پروژه آتش سوزی سینما جمهوری بدستور احمدی نژاد
اینک پوپک صابری مدیر مسئول گل اقا از ترس سوختن خودش را خاموش کرد

احمدی نژاد کاری به فیلم و فرهنگ و هنر ندارد
او با چاقوی زنجان و همیشه خطاب به بزغاله ها ...اقدام میکند .
.
قدم سوم محمود هاله نور در بخش ورزشی کشور خواهد بود
بزودی شاهد ان خواهیم بود ....
حمایت از خاتمی و عبد الله نوری
این چیزها را هم دارد
===
زبان محمود هاله نور
زبان اسلحه و خون و ارعاب است
زبان سپاه پاسداران است


در انتخابات شرکت نکنیم . رای ندهیم . با صندوق ها قهر کنیم .
تا
احمدی نژاد ، صادق محصولی و سپاه پاسداران
سینما آتش بزنند ، مطبوعات طنز سیاسی را تعطیل کنند
و در دانشگاهها و پاسگاههای انتظامی
به ما دختران تجاوز به عنف کنند .