حق مسلم ما

آذر ۳۰، ۱۳۸۷

یلدای جامعه مدنی زیباتر از یلدای مدینه النبی


از آخرین شب یلدای پیش از دولت نهم و در آخرین سال ریاست جمهوری خاتمی تا به حال،

قیمت گوشت از هر کیلو 4200 تومان به 8500 تومان رسید و میانگین قیمت انواع ماهی از 2000 تومان به 4500 تومان، برنج ایرانی از 1000 به 3000 تومان، پنیر محلی از 2500 به 5500 تومان، سیب درختی از 500 به 1500 تومان، هندوانه از 150 به 450 تومان، چای از 4000 به 9000 تومان، نوشابه از 250 به 800 تومان، میانگین انواع شیرنی از 2000 به 4000 تومان، تخم مرغ از دانه‌های 35 به 130 تومان، پودر لباسشویی از 300 به 700 تومان، مایع ظرفشویی از 400 به 1200 تومان، وزیت پزشک متخصص از 5000 به 9000 تومان و بالاخره میانگین قیمت مسکن از 40 میلیون به 100 میلیون تومان افزایش یافته است!