حق مسلم ما

آذر ۲۰، ۱۳۸۷

دولت وحشت ملی تشکیل میشود

روی عکس زیر کلیک کن تا اعضای کابینه
دولت وحشت ملی
را بهتر ببینی

عکس بالا از اینجا هم دیده میشود

balatarin