حق مسلم ما

آذر ۰۸، ۱۳۸۷

وزیران منتخب رهبری برای چهار سال اینده معرفی شدند

رهبری برای رئیس دولت اینده
آقای دکتر پاسدار محمود احمدی نژاد
وزیرانی که مورد تائید او هستند را رسما معرفی کرد
.
.
.
روی عکس زیر کلیک کن تا بهتر ببینی

.