حق مسلم ما

بهمن ۱۶، ۱۳۹۶

دختران انقلاب

دبیر شورای نگهبان می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی نمی‌توانند توقع داشته باشند که کسی اعتراض نکند، فقط اینکه اعتراضات باید مطابق قانون باشد. وی در عین حال گفته است: «نگران سال آینده‌ام که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد».