حق مسلم ما

دی ۱۸، ۱۳۹۶

واقعا باید به حال کشور گریه کرد ,لعنت به هاشمی رفسنجانی خائن!