حق مسلم ما

آذر ۰۳، ۱۳۹۶

در جمهوری اسلامی چه خبر است ؟

رژیم جعل و دروغ و مخفی کار  را همه میشناسیم و بر حقه بازی و تقیه و دروغگویی اش شک نداریم . اما این روزها قطعاتی از پازل به هم ریخته نظام کثیف اسلامی در خالی خودنمایی میکند که در تاریخ چهل سال حکومت امام زمانی سابقه نداشته است و ده ها سئوال مطرح میشود که پاسخی بر آن نیست .

آیا واقعا سید علی خامنه ای مرده است و غلامانش به سبک ملا محمد عمر افغانستانی ( رهبر طالبان ) آن را مخفی کرده اند ؟
آیا سید علی زنده است و به سبک صدام حسین بدل دارد ؟
چرا محمود احمدی نژاد اینگونه بی مهابا به صادق لاریجانی و برادران بی مصرفش می تازد ؟ و لاریجانی ها جرات ندارند غلطی بکنند ؟ از چه می ترسند ؟
چرا حسن کلید و جوادش در یک چرخش غیر معمول در آغوش سپاه عقد نکاح و خنده مستانه دارند ؟
چرا جمهوری اسلامی اینقدر در برابر غرب کوتاه می آید ؟


واقعا در ایران و در نظام کثیف اسلامی چه خبر است ؟؟؟ آیا شما می دانید ؟