حق مسلم ما

شهریور ۱۲، ۱۳۹۶

پیام حصر روشنه *** روحانی آدم کشه

شورای امنیت ملی به ریاست حسن روحانی   تشکیل جلسه داد و تصویب کرد  حصر ( زندان ) میر حسین موسوی , مهدی کروبی و زهرا رهنورد ادامه پیدا کند.
واین یعنی اینکه آنقدر در حصر بمانند تا بمیرند . بنابراین نتیجه میگیریم حسن روحانی هم آدمکش است