حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۰، ۱۳۹۶

نگاه نامزدها ی ریاست جمهوری به زنان در یک قاب


برای سلطان علی خامنه ای مهم این است که مردم بیایند پای صندوق رای و شلوغ شود و خبرگزاری ها عکسها و فیلم ها از تجمع مردم مخابره کنند و مشروعیت نظام برای چهار سال بعدش تثبیت شود.