حق مسلم ما

دی ۱۸، ۱۳۹۵

تابعیت مضاعف نورچشمی ها تابعیت دوگانه محسوب نمی شود !

به فرموده آغا , عراقی زاده ها و بسیاری از نورچشمیان نظام مقدس اسلامی حتی اگر تابعیت دوگانه آمریکایی - ایرانی داشته باشند شامل این قانون نمی شوند .