حق مسلم ما

مهر ۱۵، ۱۳۹۵

خمینی: ما هر چه داریم از محرم و صفر و عاشورا داریم !


واقعا ما یعنی چه کسانی ؟ با دقت به این عکسها نگاه کنید