حق مسلم ما

تیر ۲۲، ۱۳۹۵

آیا کمپین تحریم اسراییل که توسط مدافعان حقوق فلسطینی ها در اروپا در سال های اخیر رشد کرده، از نظر سیاسی و اخلاقی قابل دفاع است؟