حق مسلم ما

بهمن ۱۷، ۱۳۹۴

هدیه عرزشی الهی حمیدرضا عمادی به شینا شیرانی قبل از پیشنهاد انجام فریضه ولایی دخول

خانم شینا بهتر است از همه چیز و مخصوصا هدیه ای که تمام مدیران ولایتمدار صدا و سیما برای زیر دستان زن خود در نظر میگیرند هم صحبت کند . نتیجه سی  و هفت سال حکومت اسلامی و ولایتی امام حسین پرورش همچین مدیران نمونه است .   لابد از این هدیه ها هم رد و بدل شده و در نهایت کار به... کشیده !
 شینا شیرانی