حق مسلم ما

بهمن ۲۰، ۱۳۹۴

من حتما رای میدهم

این روزها اصولگران ولایتمدار و اصلاح طلبان ولایتمدار برای خودشان لیست انتخاب شدگان تهیه میکنند . ما هم لیست کامل انتخاب کنندگان تهیه کردیم . آن انتخابات دولتی و از پیش تعیین شدن یک همچین انتخاب کنندگانی هم لازم دارد . انتخابات غیر رقابتی و غیر آزاد ....


 برنامه انتخاباتی ولایتمداران نامزد شده چیست ؟