حق مسلم ما

اسفند ۰۹، ۱۳۹۴

مرا آخر کردند , آخر همه را ...

احمد جنتی در جمع پناهندگان عراقی و افغان جنوب تهران که به ایشان رای داده بودند گفت " حال که اسم مرا آخر از همه اعلام کردند و نفر آخرم کردند , من هم با رهبر کردن مصباح یزدی همه را ....!"