حق مسلم ما

شهریور ۱۵، ۱۳۹۴

چه کسی مسئول آوارگی و بی خوان و مان شدن میلیونها سوری است ؟


الف )  بشار اسد , روسیه و جمهوری اسلامی در حمایت از نظام اسد
ب )  اردوغان , عربستان سعودی  و قطر در تقویت تندروهای اسلامی مخالف اسد
پ )  اوباما , اروپا  و سازمان ملل در احمالکاری از اپوریسیون سوریه
ت ) عدم انسجام و یکپارچگی اپوزیسیون سوریه و نداشتن استراتژی مناسب و یکصدا
ث )  خدا میداند و بس


صدها هزار نفر از آوارگان با به خطر انداختن جان خود، می کوشند از طریق یونان و مقدونیه و مجارستان خود را به آلمان برسانند و صدها هزار نفر دیگر نیز از فرانسه در تلاش رسیدن به بریتانیا، با مصیبت دست به گریبان هستند. می گویند که نیمی از مردم سوریه آواره شده اند. حدود پنج سال است که جنگ خانگی در آن سرزمین ادامه دارد. رژیم جنایتکار بشار اسد، بی رحمانه شهروندان خود را می کشد تا در قدرت باقی بماند و رژیم اسلامی ایران و روسیه بیشترین کمک مالی و نظامی را برای انجام این جنایت ها در اختیار بشار اسد قرار می دهد. مسؤولانِ نخستِ مصیبت مردم سوریه، اول بشار اسد و پس از او حکومت اسلامی ایران هستند. ولی مسؤولیت ها به این جا پایان نمی گیرد. کشورهای عرب منطقه و به ویژه عربستان سعودی و قطر نیز تقصیرکارند که پول دادند و اسلحه رساندند تا گروه های آدم کشی مانند "داعش" و "جبههَ النصرةَ" و دیگران پای بگیرند و رشد کنند و دست به جنایت بزنند و خون به راه اندازند. بیش از یک میلیون نفر از مردم سوریه به ترکیه گریخته اند و در نواحی مرزی زیست می کنند. اردن از حضور انبوه پناهجویان موج می زند و صدها هزار تن نیز از طریق ترکیه و یا با کمک کشتی های کوچک و شکننده و خطرناک می کوشند خود را به اروپا برسانند و چند هزار نفر از آنان در این سفر خطرناک طعمه ماهیان دریا شده اند و یا در مسیرهای دشوار وخطرناکی خشکی جان خود را از دست داده اند.