حق مسلم ما

تیر ۰۳، ۱۳۹۴

سعید شنبه زاده در شبکه VOA ممنوع المصاحبه شد

امروز در برنامه افق که از شبکه VOA پخش شد , سعید شنبه زاده حق مردم ایران را از شبکه voa ( یکی از شبکه های رژیم اسلامی در خارج از کشور ) گرفت .
بر هیچ کس پوشیده نیست که با این سخنان , سعید شنبه زاده توسط بچه آخوندهای صدای آمریکا  ممنوع المصاحبه شود .
دیدن این برنامه یکساعته جالب ودیدنی است . بعید نیست در پایان این برنامه زنده ستاره درخشش ( رئیس بخش فارسی voa ) و پیام یزدیان ( مجری برنامه ) کارشان به گیس و گیس کشی کشیده باشد .