حق مسلم ما

خرداد ۲۸، ۱۳۹۴

یکتا می آید


چند روزی است که در برخی رسانه ها اخباری از تشکیل حزبی جدید ( یکتا ) توسط اطرافیان و نزدیکان محمود احمدی نژاد شنیده می شود. برخی از نوکران و منصوبین محمود احمدی نژاد، قصد دارند در سال انتخابات، با سازماندهی سیاسی ، برای حضور در مجلس دهم برنامه ریزی کنند.