حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۳، ۱۳۹۴

خرید و فروش زن سنت رسول الله است


دختر ۱۹ ساله ایزدی که “کلیله” نام دارد به سایت استرالیایی “ناین نیوز” گفت: ما را مانند برده فروختند، و هر روز گروهی از تروریستهای مسلمان  برای خرید چند نفر از ما می‌آمدند.
 کلیله گفت: من را از دوستم که ۱۱ سال داشت جدا کردند و به یک استرالیایی به نام “خالد شروف” به مبلغ ۴۰ هزار دینار عراق (حدود ۳۱ دلار) فروختند. او تأکید کرد: پس از انتشار عکسی از شروف به همراه پسر ۷ ساله‌اش و چند سر قطع شده از زندانیان داعش، در سیدنی همه او را شناختند.
سایت شبکه “سومریه” به نقل از کلیله خاطرنشان کرد که شروف او را به عقد خود درآورد و بقیه دختران کم سن و سال را نیز به عنوان خدمتکار خرید. وی افزود: وقتی به او گفتم که ما مثل دختران تو هستیم و چگونه می توانی چنین کاری انجام دهی؛ خشمگین شد و فریاد زد “تو را برای ازدواج خریدم نه اینکه دخترم باشی”. این دختر ایزدی تأکید کرد: پس از رفتن شروف به سوریه، کسی که فکرش را نمی‌کردیم به ما کمک کرد؛ زنی که احتمالا همسر شروف بود با خانواده های دختران و زنانی که او به بردگی گرفته بود، تماس گرفت. وی ادامه داد: خانواده‌های دختران شبانه برای نجات آنان آمدند و لباس داعشی‌ها را به تن کردند و از چند نقطه ایست و بازرسی عبور کردند تا اینکه توانستند آنان را به کردستان (عراق) و مناطق خارج از کنترل داعش برسانند. “هوگو چارلتون” وکیل امور جنایی و عضو هیئت مقابله با نسل کشی گفت: جنایتکارانی مانند شروف باید به عدالت سپرده شوند تا به پدیده فرار از مجازات در ارتباط با جنایتهای جنسی در مناطق درگیری پایان داده شود. چارلتون تأکید کرد که احتمالا ۲ تا ۴ هزار زن ایزدی همچنان در اسارت گروه تروریستی داعش هستند و با بدرفتاری مواجهند. روزنامه انگلیسی “دیلی اکسپرس” نیز قبلا در گزارشی تأکید کرده بود که عناصر داعش حتی به دختران ایزدی که سن آنان از ۹ سال فراتر نمی‌رود تجاوز می‌کنند.
پیامبری که خودش 40 زن عقدی و 400 صیغه و متعه داشته , باید پیروانش .... داشتن حرمسرا سنت رسول الله است