حق مسلم ما

اسفند ۱۹، ۱۳۹۳

ملا محمد یزدی البغدادی به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شد


ملا محمد یزدی البغدادی روز سه‌شنبه، ۱۹ اسفند، در رقابت با خلیفه اکبر هاشمی رفسنجانی با کسب ۴۷ رای از مجموع ۷۳ رای اعضای این مجلس به ریاست این مجلس انتخاب شد. در این انتصابات، خلیفه اکبر هاشمی رفسنجانی، ملا محمد یزدی البغدادی، شیخ محمود هاشمی شاهرودی و آخوند پاسدار محمد مومن نامزد شدند که از این میان شیخ محمود هاشمی شاهرودی به علت «تعدد نامزدها» انصراف داد و به دلیل به حد نصاب نرسیدن آرا، انتخابات به دور دوم کشیده شد.
ملا محمد یزدی البغدادی در سالیان گذشته به شدت از مواضع خلیفه الله علی خامنه‌ای ولی امر مسلمین دو جهان و رهبر جمهوری اسلامی، بشدت دفاع کرده است. احتمالا همه این بازیها مقدماتی است برای جانشین کردن تروریست مجتبی خامنه ای به جای پدرش که در آستانه مرگ قرار دارد .
مجموع سن اعضای این محفل 6843 سال است و میانگین سن این اعضا حدود  68.5 سال است . و این در حالی است که میانگین سن مردم ایران کمتر از سی سال است .