حق مسلم ما

اسفند ۰۵، ۱۳۹۳

اطفال بریتانیایی جهت صیغه شدن به دارالخلافه داعش رسیدند

خلیفه الله ابوبکر البغدادی از ماهها قبل منتظر آنها بود تا سنت حسنه پیامبر اسلام را بجا آورد , زنده باد داعش و پاینده باد خلیفه الله ابوبکر البغدادی که اسلام واقعی و سنتهای حسنه پیامبر مسلمانان را به جهانیان نشان میدهد . زنده باد خلیفه که میخ اسلام محمدی را در سرزمین کفر میکوبد

با حمایت اردغان این اطفال از ترکیه به سوریه قاچاق شده اند , بدون تردید مباشر دلارهای نفتی پادشاه عربستان و امیر قطر هزینه نقل و انتقال این کودکان را پرداخته است .