حق مسلم ما

دی ۱۴، ۱۳۹۳

چرا اداره کشور با نفت ۵۰ دلاری سخت و دشوار شده است؟

ابراهیم نکو نماینده عضو کمیسین اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید که اداره کشور با نفت ۵۰ دلاری، ممکن نیست.

ج ) زیراکه از هر بشکه نفت صادراتی ایران فقط یک درصد آن در داخل کشور هزینه میشود . و نود درصد آن مقدار اندک هم صرف دزدی گرگی و اختلاس و عیاشی سران نظام مقدس اسلامی میگرد . بنابراین با نفت 50 دلاری اداره کشوری که هزاران رانتخوار و دزد و آقازاده دارد ممکن نیست .