حق مسلم ما

آبان ۱۲، ۱۳۹۳

عکس اسید پاش و یکی از قربانیان ( حقیقت انکار ناشدنی )

آنچه در این عکس مشخص میشود اسید پاش نتنها کروات نداشته بلکه ریش و سبیل بلندی دارد . در این عکس چهره اسید پاش کاملا مشخص نیست اما واضح و مبرهن است که از پا منبریهای امام جمعه اصفهان است . چهره قربانی اسید پاشی از پشت سر توسط دوربینهای بصیرت ضبط وپخش شده است .

بدون تردید شخص اسید پاش از پامنبریهای امام جمعه اصفهان و از سربازان گمنام امام زمان است . برای خانه نشینی زنان تنها اخراج آنهااز شهرداریها و ادارات کافی نیست , فضای رعب و ترس باید حاکم باشد تا طالبان حاکم بر ایران بتوانند زنان را کم کم از جامعه حذف کنند و سنت حسنه پیامبرشان را جاری سازند .
بدون فتوی مرجعیت شیعه ( خامنه ای ) و حمایت وزارت اطلاعات هیچکس نمی تواند اسید پاشی زنجیره ای ترتیب دهد .


این از بی عرضگی ما مردم است !
 تا پاسخ اسید پاشان ( داعشیان ایران - ولایتمداران علی ) را با اسید پاشی متقابل ندهیم , باید منتظر باشیم تا هر روز مادر و خواهرمان با ترس و لرز روزگار بگذرانند . باید همت کنیم و پاسخ قاطعی به آخوندها و عوامل داعش مسلک شان بدهیم تا بفهمند راه قدس از کجا میگذرد . سید علی خامنه ای و سایر تروریستهای اسلامی ایران از هیچ کوششی برای خانه نشین کردن زنان دریغ نخواهند کرد , پاسخ مسلمانان احمق تروریست را باید به سبک و صیاق خودشان داد . جوانان اصفهانی و تمام جوانان ایرانی در جای جای ایران بجای نشستن پای سفره مواد مخدر و مشروبات الکی و نگاه کردن به صفحه تلویزیونی که از آمریکا و بریتانیا برایمان برنامه فارسی پخش میکنند , باید همت کنند و درسی به آخوندهای فتوا دهنده و انصارها و عوامل انتظامی شلغم صفت خمار بدهند که پیرمردان 110 ساله قم بفهمند فتوای اسید پاشی یعنی چه ؟؟؟ آگاه باشید که نه دولت پادشاهی انگلیس و نه حکومت سرمایه داری آمریکا , دلشان به حال ما نسوخته بلکه چهار ایرانی سست اراده را پیدا کرده اند تا در تلوزیون و رادیوهای فارسی زبانشان برنامه های استعماری و استبدادی آنها را برایمان نشخوار کنند و همه را دعوت به آرامش و عدم خشونت کنند . مردم بنشینند و ببینند که چگونه حکومت تروریستی علی چه بر سر زنان و دخترانشان می آورد . مرگ بر سید علی و آل علی !