حق مسلم ما

شهریور ۲۳، ۱۳۹۳

عیادت شبانه از آیت الله خامنه ای به سبک تایلندی !


روز گذشته همزمان با عیادت برخی از هنرمندان و ورزشکاران عرزشی از مقام معظم رهبری ، الهام چرخنده ، معشوقه آقا نیز به عیادت رهبری رفت. حالا اگر قرار بود به سبک تایلندی این الهام خانم به دیدار معشوق بشتابد چگونه عکسی رقم میخورد .
عیادت روزانه یا عبادت شبانه
حالا این الهام چرخ دنده که تو حرم ضامن چاقو آب توبه ریخته رو سرش ( که خاک همه عالم بر سرش ! ) تو تایلند آب چی میریخته رو سر و صورتش ... ؟