حق مسلم ما

بهمن ۱۴، ۱۳۹۲

چرا مردم ژاپن 22 بهمن ندارند ؟

22 بهمن نزدیک است , روز مرگ بر آمریکا !!!! ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟ ژاپن تنها کشوری است که رسما توسط آمریکا مورد هجوم  بمب اتم قرار گرفته است ، احتمالا ژاپنی ها  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷند، ﭘﺲ ﭼﺮﺍﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺷﻌﺎﺭ « ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ » ﺳﺮ ﻧﻤﯿﺪﻫﯿﺪ؟ ناکازاکی و هیروشیما را فراموش کرده اند ؟ چرا مردم ژاپن 22 بهمن ندارند ؟
مگر خمینی ملعون در سال 1357 نگفته بود ایران باید ژاپن دوم آسیا باشد ؟ برای پاسخ به این قبیل سئوالات که حتما در ذهن شما هم هست میتوانیم به یک پاسخ کوتاه از یک مقام مسئول متوسط ژاپن اشاره کنیم که در تصویر زیر آمده . اینجا بعد از سی و چند سال ژاپن نشدیم هیچ که هنور منتظر سبد کالای مجانی دولت کلید ساز هستیم .

 ﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﺍﻭﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻫﯿﭻ ﻏﻠﻄﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ! ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺮﻭﺯ ﺷﺪﯾﻢ.