حق مسلم ما

دی ۱۷، ۱۳۹۲

یعنی همه دنیا به ما بخندند و مسخره مون کنند حق دارند ! نگاه آیت الله خامنه ای و سایر ملایان  : از زن سعید امامی تا محمد نوریزاد